Эндкгин келн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Нерн Эндкгин келн
Төрскн нерн संस्कृता वाक्
Күүндг нутг Энд Орн Нутг
Күүндг әмтн 14135

Эндкгин келн — (संस्कृता वाक्, saṃskṛtā vāk, "арһта кесн келн", संस्कृतभाषा saṃskṛta bhāṣā, संस्कृतम् saṃskṛtam) — хуучн Эндкгин келн. Эн келәр дала Бурхн Багшин номин бичг бичсн.

Заалһуд[ясх | иш ясх]

Бикипеди

Эндкгин келәр бичсн
Википеди, чөләтә невт толь бичг.