Аһулһур шилҗх

Цинь Шихуанди

Wikipedia-с
Цинь Ши Хуан

Цинь Шихуан-ди (秦始皇帝, Qín Shǐ Huáng-dì «Түрүн Цинь хан»; үнн нерень Ин Чжэн, 嬴政, Yíng Zhèng; 259—210 гг. до н. э - түрүн цуг Китдин богд хан.

Түрүн хаани нерадлеһан (хуучин китдин бичилтәр).
Цинь Шихуандин сувраһас күрул терген