Хонг

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Хонг — Һазр һаригин нег эргсн цаг тааһад цагин негц болҗана. Хонг 24 часла хувалгсмн (1440 минут; 86400 секунд); өрүнәс, өдрәс, асхнас, сөөһәс тогтасмн.