Түүмрин харулч

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нью Йорк балһсна түүмрин харулч дәкәд арвн әмән аврачиг дуудна, эвдрсн Нарт Делкән Гүүлглһнә Төвин үлдлт орад ирх.