5

Wikipedia талас
(Тавн талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тавнйиртмҗин тойг 4 болн 6 хоорнд.

  • Һурвдгч экн тойг
  • Хойр түрүн экн тойгин немлһн (2+3)