Сексизм

Wikipedia талас

Сексизм - гендерин йилhлhн.