Пифагор

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Pythagoras in the Roman Forum, Colosseum.jpg

Пифагор Самосийин (мана үйин өмнә 6 арвҗн.), эртени грекин күңкүләч, шаҗна болн бодлаһна үүлдәч, эсвич. Пифогореизм үүдәсмин - эртени күңкүлтад хамгин нөлә урсухул. Бүклы тооһин болын хәрцелин ордос, тегиш өнцөгтә һурвулҗна талын хоорнодк хәмәннә нутлаһ Пифагор харһав.