Аһулһур шилҗх

Мөөрслү өвсн

Wikipedia-с
Мөөрслү өвсн

Мөөрслү өвсн[1] (лат. Chondrílla, орос. 'Хондри́лла') — зерлг, буг өвсн урһмл. Теегин, ба хойр-һурвн җилә урһмл. Төрлт – цацг цецгүдтә (Asteraceae).

Галерей[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалтс[ясврлх | кодар ясврлх]

  1. Манджикова Б. Б. // Хальмг-орс терминологическ толь (урһмлмудын болн мал-адусна нерәдлһн), Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна); ред: Монраев М. У., изд-во: «КИГИ РАН» — Элиста — 2007. — 98 с. — 23 с. ISBN 978-5903833-02-3