Ленцин зокал

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Ленцин зокал — күслүлсн электротурглана зөрүүллhн цәәлһдг зокал.

Күслүлсн электротурглана зөрүүллhн даңгинд учрсн хүврлhнд эс гиҗ җисəнд эсргү.