Ленцин зокал

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Ленцин зокал — күслүлсан электротурглана зөрүүллhн цәәлһедег зокал.

Күслүлсан электротурглана зөрүүлүлhан даңгинид учрасан хүврулhанд эс гиҗ җисəнд эсрегү.