Лагань

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

ЛаганьХальмг Таңһчин мөндр (хөөн 1963). Хальмг таңһчин Лагань улс административн цутхләң. Бүүрулсән әмтән: 14 300 күн улста (2005).

Заалт[ясх | иш ясх]


Кевләр:Хальмг Таңһчин мөндр