Көк нур

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Көк нур
Көкнур

Көк нур - Китдин орна нур. Көк нурин өмн терүнә нертә Өөрдин нутг билә. Ода эн нертә Көк нур Таңһч (Цинхай) бәәнә.