Курув

Wikipedia талас
Сүлд KurówPoland.png
Сүлд
Курув

Курув (пл. Kurów – ['kuruf]) — Бүүрлсн әмтн: 2804 күн улуста (2007). Kurow lubelskie kosciol.JPG