Киргиз Орн

Wikipedia талас

Киргиз орн нутуг — Ар-Дорд үзгә Азин (һолар Тянь-Шань уулд) орн. Казахин, Узбекдин , Таҗикин, Китдин орн-нутугта әәлхоша улус.

Хальмг Киргиз нутугт[ясх | иш ясх]

Киргиз Орн Нутугд, Иссык-Куль нуурин өөр, дөрвн-хальмг аймакт - Чельпекд бәәх Бишкек, Таш-Кия, Бурмя-Суу, Бүрү-Баш- балһасдын деед үзгүт Текес-талхас ирсын Иссык-Куулин хальмгудә әмтын бүүрүльнә. Эднә зун җил хооран нүүҗ ирцихәсмин. Эдниг талданар чигин келцхәнә: Хар-һолын болын хар-хальмгуд, сарта хальмгуд. Киргиз Орн Нутугин Иссык-Кульск областьд 1989-гче җил болсан әмтенә то авлаһар 4 628 күн болҗ һарсаман. Хар-хальмгудас 111 күн эврә уул хальмг келән сән медцәхәнә. Хальмг кел шинҗилдәг улусинәр болхала, хар-хальмгудын келн-хальмг кельнә онц говор болҗ һарчана. Киргиз келн улус заагта удан байлһан хар-хальмгудын кельнед болн сойлд үлмәһән хальдаҗ. Иссык-Куулин хальмг нег һазрат бәәдәг кесег улсин кел медәг деерән ислам бурханд шүтүцхәнә.

Хальмг келн өрк-бүлин, бәәдел-җирһилин тускар нурһульҗе ах үй улусин хәрлцәнәс давхаш, наадак общественнин функцис болхала, киргиз болн орсин келәр теткәгдәнә. Эрдим-сурһульд хальмыгин келн олзулгадхаш. Бичмир үүдәврүмүдчун эн келәр уга. Һанцахан күүндулһанә келн бәәнә, эн келәр нурһульҗе ах үйин улс келцехәнә. Хамгин түрүн Иссык-Куулин хальмг мультилингвы болҗ һарчана: эдн киргиз, хальмыгин, орсин келәр күүндуцхәнә болна талдан түрк келмүд бас меднә.

Нутугин байр[ясх | иш ясх]

Өдр Нернь Киргиз Дәкәд
Туула сарин 1 (шин) Шин җил Жаңы жыл ~
Туула сарин 7 Христин һарсан өдр ~
Хөн сарин 29 Цергин өдр Жоокерлер күнү ~
Моһа сарин 8 Делкән Эмна өдр Эл аралык аялдар күнү ~
Моһа сарин 21 Навруз Нооруз Нооруз
Моһа сарин 24 Улус революцин өдр Элдик революция күнү ~
Хөн сарин 1 (шин) Хавр көдлт хойрин өдр Эмгек күнү ~
Хөн сарин 5 (шин) Конституцин бичигә өдр Конституция күнү ~
Хөн сарин 9 Диилврә өдр Жеңиш күнү ~
Ноха сарин 31 Эврән бәәлһәнә өдр Эгемендүлүүк күнү ~
~ Праздник жертвоприношения Курман айт Дата праздника определяется по лунному календарю
~ Праздник разговения Орозо айт Дата праздника определяется по лунному календарю

Ссылки[ясх | иш ясх]