Карл Фридрих Гаусс

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Гаусс (Gauss)Карл Фридрих (1777-1855),немш эсвич, Петербургийин Номин Академин һазадын гешүн-кореспондент (1802) болын һазадын ачта гешүн. Гауссин үүдәврмүд ууһан асудлата (асудла - проблема), онл (теоритический) болын эдлавар эсвин хоорнод шим (органический) хәрлцән бәәдегин өвәрцетә.