Интернетин Домен

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Интернетин Домен гидг нерн Домен Нерн Системд (ДНС) сүүртәд Интернетин эврә залвр болн Интернетин нойрхл заглҗана.