Интернетин Домен

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Интернетин Домен гидиг нерн Домен Нерен Системд (ДНС) сүүртәд Интернетин эврә залвар болын Интернетин нойрхал заглҗана.