Зөг

Wikipedia талас
Бал белдг зөг

Зөг - бал өгдг хорха.