Зөг

Wikipedia талас
Бал белдег зөг

Зөг - бал өгдөг хорха.