Зурмн өвсн

Wikipedia-с
Зурмн өвсн

Зурмн өвсн[1] (лат. Eremopýrum, орос. 'Морту́к') — зерлг, болн теегин ноһавтр урһмл. Буг өвсн, ба нег җилә урһмл. Төрлт – буудян зүүтә урһмлмуд (Poáceae).

Галерей[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалтс[ясврлх | кодар ясврлх]

  1. Манджикова Б. Б. // Хальмг-орс терминологическ толь (урһмлмудын болн мал-адусна нерәдлһн), Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна); ред: Монраев М. У., изд-во: «КИГИ РАН» — Элиста — 2007. — 98 с. — 18 с. ISBN 978-5903833-02-3

Заалһуд[ясврлх | кодар ясврлх]