Земш

Wikipedia талас
Земш

Зер-земш - шимтә иддг модна аль бутын темсн.

Зер-земш - ахута болн бәәцин үг. Ботаникд эн үгин ормд "темсн" гидг үг олзлна.

Зөв дундын ур-аhард урhдг зер-земш[ясх | иш ясх]

Роозин (Rosaceae) төрлт[ясх | иш ясх]

Олн яста

Нег яста

Талдан роозин (Rosaceae) төрлтин элчнр

Хавгин төрлт[ясх | иш ясх]

  • Тарус (Citrullus vulgaris; Cucurbitaceae)
  • (Cucumis melo; Cucurbitaceae)

Талдан зөв дундын климатд урhдг зер-земш[ясх | иш ясх]

Субтропическ ур-аhард урhдг зер-земш[ясх | иш ясх]

Ик экономикин ид-чинр цитрусин зүүл бәрнә

Талдан зер-земш[ясх | иш ясх]