Земш

Wikipedia-с
Фрукттар

Фрукттар - шимтә идидг модна аль бутын темсн.

Зер-земш - ахута болн бәәцин үг. Ботаникд эн үгин ормд "темсин" гидиг үг олзлна.

Зөв дундын ур-аhард урhудуг фрукттар[ясврлх | кодар ясврлх]

Роозин (Rosaceae) төрлт[ясврлх | кодар ясврлх]

Олн яста

Нег яста

Талдан роозин (Rosaceae) төрлөтин элчинир

Хавгин төрлт[ясврлх | кодар ясврлх]

  • Тарус (Citrullus vulgaris; Cucurbitaceae)
  • (Cucumis melo; Cucurbitaceae)

Талдан зөв дундын климатд урhудуг фрукттар[ясврлх | кодар ясврлх]

Субтропическ ур-аhард урhдг фрукттар[ясврлх | кодар ясврлх]

Ик экономикин ид-чинир цитрусин зүүл бәрнә

Талдан зер-земш[ясврлх | кодар ясврлх]