Аһулһур шилҗх

Делкә һариг

Wikipedia-с
Аполлон-17 сансарин космос кермәс өгисен Делкән зуруг

Делкә Нарна аймакин һурвудгач, маш нигитита һариг болҗана. Делкән җил насн 4,57 җува җил, нег Сар дахульта.