Даралт

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зургт бәәлһн тойгин чилшго даралт Көк өңгта болдг. Эн даралт икдүлдхш эс гиҗ баһрулдхш эс гиҗ ниилулхш эс гиҗ Cauchy болдгхш зуг захта болдг бәәнә.