Дала лам

Wikipedia талас

Дала ламин гегән (твд. ཏཱ་ལའི་བླ་མ་) - Арьябалын хүвлһн, шар шаҗна һоллгч лам болҗана. Ода болсн Дала лам Данзан Җамцо (Тензин Гьяцо) нертә.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

  • XIII арвҗд Хүвлә хан Пагба ламд Дала ламин чинр өглә.
  • XVII арвҗд тавдгч Дала лам Төвд улс негүлв. Тер цагас Дала ламд Төвдин һазра хаад болв.
  • Арвн дөрвдгч Дала лам Эндкг улст орһв. Ода цагт Дала лам хаани эрктәс эс зөвшәрв.

Дала ламин өргә Ботал бәәшң буй, зун цагт Норблиң бәәшң. 1959 җиләс Дала-лам Дхармасал балһсд бәәнә.

Заалһуд[ясх | иш ясх]