Гуншах

Wikipedia-с
Гуншах

Гуншах[1] (лат. Orobanche, орос. 'Заразиха') — зерлг, шимгч ноһавтр урһмл. Буг өвсн, нег җилә, болн хойр-һурвн җилә урһмл.

Галерей[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалтс[ясврлх | кодар ясврлх]

  1. Манджикова Б. Б. // Хальмг-орс терминологическ толь (урһмлмудын болн мал-адусна нерәдлһн), Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна); ред: Монраев М. У., изд-во: «КИГИ РАН» — Элиста — 2007. — 98 с. — 19 с. ISBN 978-5903833-02-3

Заалһуд[ясврлх | кодар ясврлх]