Гер

Wikipedia талас
Ишкә гер
Gingerbread House Essex CT.jpg

Гер - әмтнә болн малын бәәлһнә орм. Орон сууц нь байнгын, хагас байнгын, эсвэл байнгын бус байж болно.

Олон орны Үндсэн хуульд хүний хувийн нууцад хамаарах эрх, гэр орны халдашгүй байдлыг хэлдэг.

Практик функцээс гадна орон сууц нь бэлгэдлийн үүрэг гүйцэтгэдэг-гадны эмх замбараагүй байдлаас хамгаалагдсан бүтэцтэй хүний соелын орон зайн санааг агуулдаг бөгөөд гэр бүл эсвэл овгийн өмнөх үеийнхтэй холбогддог. Энэ утгаараа орон сууц гэдэг нь зөвхөн орон сууцны барилга төдийгүй суурин газар, улс орон, oikumene зэрэг үгийн өргөн утгаараа байшин гэсэн үг юм. Орон сууц гэдэг нь байнгын оршин суух орон сууцны барилга, ажил, судалгааны явцад амьдрах дотуур байр, богино хугацаанд оршин суух зочид буудлыг хэлнэ. Орон сууцны барилгад зочид буудлын төрлийн байшин, ахмад настанд зориулсан орон сууцны байшин орно. Гадаад төрх, хананы материал, байшингийн дотоод бүтэц нь маш олон янз байдаг (материал нь мод, брезент, чулуу, бетон, газар, тоосго, ган, тэр ч байтугай шил, яс, цас байж болно).

Хуулийн үзэл баримтлал болох орон сууц[ясх | иш ясх]

Ихэвчлэн, нь орон сууц, хүний оршин суугаа газар гэх мэт, нь "зочны өрөө" гэж биш гэж ойлгож байна (байшин, эсвэл байшингийн нэг хэсэг), Харин бүтэц нь өргөн хүрээний гэх мэт, орон сууцны үндэсний төрлийн оруулж болох нь (жишээ нь, нь chum эсвэл kibitka), түүнчлэн бусад түр зуурын барилга гэх мэт (тэр ч байтугай урц), хүн үнэхээр тэдний дотор амьдардаг бол. Үүний зэрэгцээ, өөр өөр улс орны хууль тогтоомж энэ талаар ялгаатай байж болно, ямар нэг улс оронд орон сууцны гэж үздэг өөр ийм гэж үзэж байна. Хуульд тусгагдсан орон сууцны үндсэн шинж чанаруудын нэг нь гэр орны халдашгүй байдлын өмч, өөрөөр хэлбэл тэнд амьдарч буй хүмүүсийн хүсэл зоригийн эсрэг зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Ийм нэвтрэлт хийхийг зөвшөөрсөн тохиолдлыг хууль тогтоомжид тусгайлан заасан байдаг. Үүнийг жишээлбэл, шүүхийн тусгай шийдвэрийн үндсэн дээр хийж болно. ОХУ-д орон сууцны тухай хууль ОХУ-ын орон сууцны хуулиар зохицуулж байна. Үүний зэрэгцээ, байрны зарим ангилал, орон сууцны хувьд зохицсон хэдий ч, оХУ-ын хуулийн дагуу бус орон сууцны гэж үзэж байна (зочид буудлын өрөө, дотуур байр өрөө, орон сууц), гэр халдашгүй зарчмаар хамрагдсан биш юм нь.

Эдийн засаг[ясх | иш ясх]

ОУВС (2014) - аас хийсэн судалгаагаар дэлхийн санхүүгийн хямралыг үл харгалзан сүүлийн жилүүдэд олон улс дахь орон сууцны үнэ түүхэн дунджаас дээгүүр байна.

Орон сууцны барилга[ясх | иш ясх]

Орон сууцны барилга (insula) анх эртний Ромд гарч ирсэн.

Европт XVII зууны дунд үед олон орон сууцны түрээсийн байшин барих практик дахин сэргэжээ. Орон сууц түрээслэх зардал нь тэдний байрлаж байсан шалан дээр хамаарч: өндөр үнэ, хямд.

XIX зууны эхнээс капиталист харилцаа тогтоосон нь түрээсийн орон сууцтай орон сууцны барилга барихад түлхэц болжээ.

Беларусь улсын Витебск хотод XIX — XX зууны эхэн үед баригдсан хуучин орон сууцны барилгууд

Ажилчдад зориулсан орон сууцны барилгаас гадна XIX зууны хоердугаар хагаст Европын олон хотод дунд анги, дээд ангийн түрээсийн орон сууц бүхий байшингууд гарч эхлэв. 1880-аад он гэхэд цахилгаан шат гэх мэт техникийн шинэчлэл бий болсноор энэ төрлийн орон сууцны нэр хүнд эрс нэмэгдсэн.

Германд Дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа, хэрэгцээ хямд барих, Харин ажилчдын хурдацтай хөгжиж буй хэд хэдэн тэр үед тав тухтай хангалттай орон сууцны үед, орон сууцны барилгын архитектур нь шинэ чиглэл бий хүргэсэн, барилга, уран сайхны зураг төсөл дээд сургуулийн дэмжиж байсан бөгөөд, Bauhaus гэж нэрлэдэг. Бруно Таут гэх энэ чиглэлийн Архитекторуудын зохион бүтээсэн орон сууцны барилгууд нь орон сууцны барилгын сонгодог бүтээл болж, өнөөг хүртэл дэлхийн бүх улс оронд жижиг өөрчлөлтөөр хуулбарлагдаж байна.

Ипотекийн зээл[ясх | иш ясх]

Моргейжийн-үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны нэг хувилбар, нь үл хөдлөх хөрөнгийн зээлдэгчийн эзэмших, ашиглах хэвээр байна, болон зээлдүүлэгч, хариуцагчийн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд, энэ эд хөрөнгийг худалдах замаар сэтгэл ханамжийг олж авах эрхийг олж авсан. Бусад барьцаа хөрөнгийн нэгэн адил ипотекийн зээл нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга юм[1].

Энэ нь "орон сууцны" болон "орон сууцны зээл" гэсэн ойлголтуудыг хооронд нь ялгах шаардлагатай байна. Хоер дахь тохиолдолд, зээлийн үл хөдлөх хөрөнгийн аюулгүй байдлын талаар гаргасан байна. Орон сууцны зээл нь орон сууцны системийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад зориулж зээл авах үед худалдан авсан үл хөдлөх хөрөнгө нь өөрөө зээлийн эргэн төлөлтийн баталгаа болох зээлийн байгууллагын моргейжийн (барьцааны) зээлд ордог

Моргейжийн дэд хэвшинжийн нэг нь зээл, зээл авах, засвар, барилга, эсвэл зээлдэгч-mortgagor үзэмжээр бусад хэрэгцээнд аль алинд нь ашиглаж болно хувьд mortgagor аль хэдийн авах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн объектын барьцааны юм.

Хэрэв үндсэн үүргээ биелүүлээгүй бол худалдан борлуулах ажиллагааг зөвхөн барьцаалсан үл хөдлөх эд хөрөнгөд хэрэглэх бөгөөд барьцаалуулагч нь зээлдэгчийн бусад Зээлдүүлэгчийн Өмнө нэхэмжлэлээ хангах урьдчилсан эрхтэй. Зээлдүүлэгчийн эрсдэлийг бууруулах арга замуудын нэг нь орон сууцны даатгал юм.

Заалт[ясх | иш ясх]

  1. Эхний ээлжинд орон сууцны хөнгөлөлттэй