Гелион

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
He 2
4,002602
1s2
Гелиүм

Гелиүм (латин Gelium) - хойрдгч хем махбуд Менделеевин эвд.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

Делгрлт[ясх | иш ясх]

Һарһалһн[ясх | иш ясх]

Чинр[ясх | иш ясх]

Изотопуд[ясх | иш ясх]

Авлһн[ясх | иш ясх]

Йовулһн[ясх | иш ясх]

Олзлһн[ясх | иш ясх]

Әмд бәәлһд[ясх | иш ясх]

Соньн[ясх | иш ясх]

Дәкәд[ясх | иш ясх]

Аҗгллһн[ясх | иш ясх]

Заалһуд[ясх | иш ясх]