Гелион

Wikipedia-с
He 2
4,002602
1s2
Гелиүм
Гелион

Гелиүм (латин Gelium) - хойрдагче хем махбуд Менделеевин эвед.

Тууҗе[ясврлх | кодар ясврлх]

Делгерлет[ясврлх | кодар ясврлх]

Һарһалһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Чинир[ясврлх | кодар ясврлх]

Изотопуд[ясврлх | кодар ясврлх]

Авлаһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Йовулһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Олзулһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Әмд бәәлһад[ясврлх | кодар ясврлх]

Соньн[ясврлх | кодар ясврлх]

Дәкәд[ясврлх | кодар ясврлх]

Аҗгилилһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалһуд[ясврлх | кодар ясврлх]