Гелион

Wikipedia талас
He 2
4,002602
1s2
Гелиүм
Гелион

Гелиүм (латин Gelium) - хойрдагче хем махбуд Менделеевин эвед.

Тууҗе[ясх | иш ясх]

Делгерлет[ясх | иш ясх]

Һарһалһан[ясх | иш ясх]

Чинир[ясх | иш ясх]

Изотопуд[ясх | иш ясх]

Авлаһан[ясх | иш ясх]

Йовулһан[ясх | иш ясх]

Олзулһан[ясх | иш ясх]

Әмд бәәлһад[ясх | иш ясх]

Соньн[ясх | иш ясх]

Дәкәд[ясх | иш ясх]

Аҗгилилһан[ясх | иш ясх]

Заалһуд[ясх | иш ясх]