Бавуха

Wikipedia талас
Җивридаг чиктә бавуха

Бавуха (Microchiroptera) - һанцахан җивридаг аң.