Атльг

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Немшин атьлг

Атльг (мадг) - ут бүлдг-тәәрдг зевсг. Атьлгин клинок һо аль ги, хойр аль нег иртә бәәһә бәәҗ; утнь 64 - 72 см, эң 4 - 5 см. Эңгин мадг эфеста, бәрүл цаһргта аль гинҗтә болна. Орсин нутга зер-зевәр агсгдсн күчд: йовһн, товин, инженерин цергт мадг XVIII-XIX зун җилд элзлла. Тегәд эн бодарт сапёруд фашина утх авад орсмн. Тер шин мадг дәәнә көдлмшин хойр зевсг бәәҗ, юнгад гихлә, нег аю иртә, талдан аю арата болла.