Үүлмрин тойг

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Ямаран болв чигн хойр тойгин хүвәр a/b Үүлмрин тойг болхий зуг хувагч b хоосн тойг (0) болх биш. Хувагч b 1 болхла ямаран болв чигн Бүкл тойг Үүлмрин тойг болх. Үүлмрин тойгин олн темдгта болдг бәәнә.