Ууруг

Wikipedia талас
(Уург талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску
protein model mosaic.

Ууруг - йир җаңһарта, әмд бәәчин сүүр бәәдег бод.