Телеүзгүдлә

Wikipedia талас
(Телеүзгдл талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Телеүзгүдлә - көндөдәг зүргин йовулалһана эв-арһа; дәкәд тер зургиг үзүлдүг юмын.