Юпитер һариг

Wikipedia талас
(Пүрвə һариг талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Юпитер гидиг Нарнас тавдагче бәәдег һариг. Талдан Энетекгин келнәс ирсын нерен Бархасвадь болдыг.