Меклə шорһлҗн хойр

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кезəнə меклə шорhлҗн хойр нəəҗ болцхаҗ. Сəн-сəəхн нəəҗнр болад бəəhəд бəəцхəнə. Меклə зунын дуусн мел нəр-наад кеhəд бəəдг болна. Шорhлҗн мел зунын дуусн көдлмшин ард орад, хотан зөөhəд hарна. Меклə дегд нəр-наадндан шүлтə бəəҗ, хотан белдхəн мартҗ оркҗ. Генткн үвл болна, меклəн геснь өлснə, бийнь даарна. Идн гихлə, иддг хот уга болна. Зөвəр түрəд бəəдг болна, шорhлҗн нəəҗдəн күрəд ирнə. -Нəəҗ, нəəҗ, менд,- гинə. -Менд,- гинə шорhлҗн. -Цаг биш цагла чи яhҗ йoвнач? -гиҗ шорhлҗн сурна. -Арh чамд, нəəҗ. Нəр-наадн дегд ик болад, хотан белҗ авч чадсн угав. Тегəд чамур ирүв,- гиҗ меклə келнə. -Хөөткəн санл уга, иигтлəн нəр-наадна ард орад бəəдв. Иигҗ чи бидн хойр нəəҗ болҗ чадш угавидн. Би мел зунын дуусн көдлəд бəəхлə, чи мел зунын дуусн нəəрлəд бəəвшч. Тиигчкəд, нанас хот хəəнəч,- гиҗ шорhлҗн керлднə.- Болв сəн-сəəхн бəəсн чини седкличн hундахшв. Тер темəнə көл ав,- гиhəд , царцахан нег hуй өгнə. -Тиим бичкн өглh өгчкəд, хəрү бийим наад бəрҗəнəч,- гиhəд меклə шорhлҗнла цүүгнə. Тиигəд үүнəс хооран меклə шорhлҗн хойр нəəҗ болдган уурна.