Завср

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Завср гидг бәәлһн тойгин олн тиим шинҗлгта: ямаран болв чигн хойр тойг завср нертә олн болад, ямаран болв чигн тойг тер хойр тойгин загт завсрд бәәдг.