Завсар (Математика)

Wikipedia талас
(Завср талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Завсар гидиг бәәлһн тойгин олн тиим шинҗилгата: ямаран болв чигин хойр тойг завсар нертә олн болад, ямаран болв чигин тойг тер хойр тойгин загат завсард бәәдег.