Борцок

Wikipedia талас
(Боорцг талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зургт шаргдҗах боорцгуд үзгдҗəнə
Oliebollen Данмудн боорцг
Timbits, əмтəхн хорха боорцг