Борцок

Wikipedia талас
(Боорцг талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зургут шаргадҗах борцокуд үзгүдҗəнə
Oliebollen Данмудн борцок
Timbits, əмтəхән хорха борцок