Амдалһан

Wikipedia талас
(Амдлһн талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

A болн B ганцахан олнин цегиг ниилүлдаг олн амдалһан нерәдгҗәнә.

A болын B олнин амдалһан: