Адучин Церен

Wikipedia талас
(Адучин Церн талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Адучин Церн (1918 - 1990 җҗ.) - җаңhрч. Ээлән Овлан "школын" авъяс дахачнрин негнь бәәсмн.

Арвн hурвтадан Церн бүкл эпическ репертуар Ээлән Овлаhас Ууртын Дамба гидг күүнәс дассн бәәж. "Җаңhрин" бөлгүдиг Церен Базарович домбрт дуулж өгдг билә. 70-гч, 80-гч жилмүдт энүнәс амн үгин дуд бичгдсн болдг, тер дотр "Җаңhрин" дуд.

1980-гч жил эн 80 наста болх бәәсмн. "Теегин герл" журналд Д. Басаев энүнә 70 насни өөнд нерәдсн "Певец народного эпоса" гидг статья барлла. 1990-гч "Җаңhрин" 550 жилин байрин өөнлә болсн жаңhрчнрин марhанд орлцад, эн нүүрлгч орм эзллә.

Бусад[ясх | иш ясх]

  • Биткеев Н. Ц., Җаңhpчнр, Элст, АПП "Джангар", 2001, 277 - 287