Адучин Церен

Wikipedia талас
(Адучин Церн талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Адучин Церен (1918 - 1990 җҗ.) - җаңhарче. Ээлән Овлан "школын" авъяс дахачнарин негнь бәәсмин.

Арвын hурвытадан Церен бүкл эпическ репертуар Ээлән Овлаhас Ууртын Дамба гидги күүнәс дасасын бәәж. "Җаңhарин" бөлгүдиг Церен Базарович домбырыт дуулж өгдг билә. 70-гче, 80-гч жилмүдт энүнәс аман үгин дуд бичигдасын болдыг, тер дотур "Җаңhарин" дуд.

1980-гч жил эн 80 наста болх бәәсмын. "Теегин герел" журналд Д. Басаев энүнә 70 насни өөнд нерәдсан "Певец народного эпоса" гидиг статья барлала. 1990-гч "Җаңhарин" 550 жилин байрин өөнлә болсн жаңhарчинрин марhанд орлацад, эн нүүрлугче орм эзллә.

Бусад[ясх | иш ясх]

  • Биткеев Н. Ц., Җаңhаpченры, Элст, АПП "Джангар", 2001, 277 - 287