Лагань

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

ЛаганьХальмг Таңһчин мөндр (хөөн 1963). Хальмг таңһчин Лагань улс административн цутхлң. Бүүрлсн әмтн: 14 300 күн улста (2005).


Кевләр:Хальмг Таңһчин мөндр