5

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Тавнйиртмҗин тойг 4 болн 6 хоорнд.

  • Һурвдгч экн тойг
  • Хойр түрүн экн тойгин немлһн (2+3)


"http://xal.wikipedia.org/w/index.php?title=5&oldid=67533" гидг халхас йовулсн