Интернетин Домен

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Интернетин Домен гидг нерн Домен Нерн Системд (ДНС) сүүртәд Интернетин эврә залвр болн Интернетин нойрхл заглҗана.