Башнта

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Xurulzankavy.jpg

Башнта (орс. Городовиковск) — Хальмг Таңһчин мөндр (хөөн 1971). Городивиковин улсин цутхлң Хальмг Таңһч. Бүүрлсн әмтн: 15 миңһн күн улста (2005).


Кевләр:Хальмг Таңһчин мөндр