Ковд балһсн

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Ковд балһсн
Khovd Main Square.jpg
Панорама
Нерн Ковд
Терскн Нерн Кобдо
Әмтнә Нерн Ховд
Балһснын Зүүл Балһсн
Улс 28 601

Кобд (Дунд-Ус; Ховд) — Моңһлин улсин барун үзгин балһсн , Кобд әәмгин төв. Хар-Ус-Нурин өөр.