Боорцг

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Эн зургт шаргдҗах боорцгуд үзгдҗəнə
Oliebollen Данмудн боорцг
Timbits, əмтəхн хорха боорцг