Хальмг Таңһчин частр

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Lyrics and translations[ясх | иш ясх]

Sheet music
Kalmyk (Cyrillic) Kalmyk (Latin) IPA transcription Russian translation
First verse

Сарул сәәхн Хальмг Таңһч
Сансн тоотан күцәнә,
Авта җирһлин бат җолаг
Алдр һартан атхна.

Sarul sääxn Xaľmg Tañhç
Sansn tootan kücänä,
Awta jirhlin bat jolag
Aldr hartan atxna.

sɑrʊɮ sæːxən xɑɮʲməg tʰɑŋɣət͡ʃʰə
sɑnsən tʰɔːtʰɑn kʉt͡sʰænæ
ɑwtʰɑ d͡ʒirɣəɮinə patʰ d͡ʒɔɮag
ɑɮtər hɑrtʰɑn ɑtʰxənɑ

Светлая красивая Республика Калмыкия
Всё, что задумала, исполняет,
Складной жизни крепкие поводья
В славной руке сжимает.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!

Second verse

Олн келн-әмтнлә хамдан
Уралан Таңһчин зүткнә
Иньгллтин залин өндр герлд
Иргч мана батрна.

Oln keln-ämtnlä xamdan
Uralan Tañhçin zütknä
Iňglltin zalin öndr gerld
Irgç mana batrna.

ɔɮnə kɛɮən-æmtʰnəɮæ xɑmtɑn
ʊrɑɮɑn tʰɑŋɣət͡ʃʰin t͡sʉtʰkənæ
iɲgɮəɮtʰin t͡sɑɮin ɵntər gerɮət
irgt͡ʃʰə mɑnɑ bɑtʰərnɑ

Со всеми людьми разных языков вместе
Вперёд стремится моя Республика.
Дружбы пламя в высоком свете
Будущее наше крепнет.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!

Third verse

Баатр-чиирг үрдәр туурад,
Буурл теемг өснә.
Сурһуль-номдан килмҗән өдәг,
Сул нерән дуудулна.

Baatr-çiirg ürdär tuurad,
Buurl teemg ösnä.
Surhuľ-nomdan kilmjän ödäg,
Sul nerän duudulna.

pɑːtʰər-t͡ʃʰiːrəg ʉrtær tʰʊːrat
pʊːrəɮ tʰeːmgə ɵsnæ
sʊrhʊɮʲ-nɔmtɑn kiɮmd͡ʒæn ɵtæg
sʊɮə neræn tʊːtʊɮnɑ

Крепкими выносливыми детьми прославляясь,
Седая степь моя растёт.
Отдавая учёбе старание,
Свободное имя возносят.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!