Хальмг Таңһчин частр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Көгҗм: А. Манджиев
Үгмүд: В. Шургаева


Сарул сәәхн Хальмг Таңһч
Сансн тоотан күцәнә,
Авта җирһлин бат җолаг
Алдр һартан атхна.

Давтвр:
Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Олн келн-әмтнлә хамдан
Уралан Таңһчин зүткнә
Иньгллтин залин өндр герлд
Иргч мана батрна.

Давтвр:
Баатр-чиирг үрдәр туурад,
Буурл теегм өснә.
Сурһуль-номдан килмҗән өдәг,
Сул нерән дуудулна.

Давтвр.

Заалт[ясх | иш ясх]