Хальмг Таңһчин частр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Lyrics and translations[ясх | иш ясх]

Sheet music
Kalmyk (Cyrillic) Kalmyk (Latin) IPA transcription Russian translation Russian transliteration English translation
First verse

Сарул сәәхн Хальмг Таңһч
Сансн тоотан күцәнә,
Авта җирһлин бат җолаг
Алдр һартан атхна.

Sarul sääxn Xaľmg Tañhç
Sansn tootan kücänä,
Awta jirhlin bat jolag
Aldr hartan atxna.

sɑrʊɮ sæːxən xɑɮʲməg tʰɑŋɣət͡ʃʰə
sɑnsən tʰɔːtʰɑn kʉt͡sʰænæ,
ɑwtʰɑ d͡ʒirɣəɮinə patʰ d͡ʒɔɮag
ɑɮtər hɑrtʰɑn ɑtʰxənɑ.

Светлая красивая Республика Калмыкия
Всё, что задумала, исполняет,
Складной жизни крепкие поводья
В славной руке сжимает.

Svetlaja krasivaja Respublika Kalmykija
Vsjo, čto zadumala, ispolńajet,
Skladnoj žizni krepkije povoďja
V slavnoj ruke sžimajet.

Bright and beautiful Kalmyk Republic
Fulfills everything it wishes for
It holds in its glorious hands
Strong reins of harmonious life.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə,
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!

S krasnoj kistočkoj kalmyckij narod,
Krasnuju steŕ ukrasim!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!

Kalmyks with Ulan-Zala,
Let's adorn our natal steppes!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!

Second verse

Олн келн-әмтнлә хамдан
Уралан Таңһчин зүткнә
Иньгллтин залин өндр герлд
Иргч мана батрна.

Oln keln-ämtnlä xamdan
Uralan Tañhçin zütknä
Iňglltin zalin öndr gerld
Irgç mana batrna.

ɔɮnə kɛɮən-æmtʰnəɮæ xɑmtɑn
ʊrɑɮɑn tʰɑŋɣət͡ʃʰin t͡sʉtʰkənæ
iɲgɮəɮtʰin t͡sɑɮin ɵntər gerɮət
irgt͡ʃʰə mɑnɑ bɑtʰərnɑ.

Со всеми людьми разных языков вместе
Вперёд стремится моя Республика.
Дружбы пламя в высоком свете
Будущее наше крепнет.

So vsemi ľudjmi raznyh jazykov vmeste
Vpeŕod stremitśa moja Respublika.
Družby plamja v vysokom svete
Buduçeje naše krepnet.

With all the peoples of different languages
The Republic is pushing forward.
In the high light of the friendship flame
Our future is getting stronger.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə,
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!

S krasnoj kistočkoj kalmyckij narod,
Krasnuju steŕ ukrasim!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!

Kalmyks with Ulan-Zala,
Let's adorn our natal steppes!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!

Third verse

Баатр-чиирг үрдәр туурад,
Буурл теемг өснә.
Сурһуль-номдан килмҗән өдәг,
Сул нерән дуудулна.

Baatr-çiirg ürdär tuurad,
Buurl teemg ösnä.
Surhuľ-nomdan kilmjän ödäg,
Sul nerän duudulna.

pɑːtʰər-t͡ʃʰiːrəg ʉrtær tʰʊːrat,
pʊːrəɮ tʰeːmgə ɵsnæ.
sʊrhʊɮʲ-nɔmtɑn kiɮmd͡ʒæn ɵtæg,
sʊɮə neræn tʊːtʊɮnɑ.

Крепкими выносливыми детьми прославляясь,
Седая степь моя растёт.
Отдавая учёбе старание,
Свободное имя возносят.

Krepkimi vynoslivymi deťmi proslavľajaś,
Sedaja stepj moja rastot.
Otdavaja učjobe staranije,
Svobodnoje imja voznośat.

Heroic children have succeeded,
The steppe has emerged.
Putting effort into learning,
They're putting up the free name.

Chorus

Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!
Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий!

Ulan zalata xaľmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!
Törskn nutgtan küçän nerädäd,
Tolha mend jirhiy!

ʊɮɑn t͡sɑɮɑtʰa xɑɮʲməg ʊɮsə,
ʊɮɑtʰɑ tʰeːgæn keːruɮijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!
tʰɵrskən nʊtʰgətʰɑn kʉt͡ʃʰæn nerætæt,
tʰɔɮhɑ mentə d͡ʒirhijə!

С красной кисточкой калмыцкий народ,
Красную стерь украсим!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!
Родной державе мощь посвятим,
Да будем здравствовать мы!

S krasnoj kistočkoj kalmyckij narod,
Krasnuju steŕ ukrasim!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!
Rodnoj deržave moçj posvjatim,
Da budem zdravstvovať my!

Kalmyks with Ulan-Zala,
Let's adorn our natal steppes!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!
Let's devote our power to the homeland,
and live long happily!