Перейти к содержанию

Пи: различия между версиями

2 байта добавлено ,  5 лет назад
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
<font size="5"><math>\pi~</math></font> (келдв '''«пи»''') гидг [[тогтн]] [[Тугриглһан|тугриглһанə]] ут [[Диаметр|диаметрин]] утд хәрцән тусчад бəəнə.
 
<font size="5"><math>\pi~</math></font> гидг [[тогтн]] бийнь [[җигтә тойг]]. Энүнə [[берк]] m/n бəəдлтə [[рационал]] болдыг биш, энд m болын n [[бүкл тойг]] бəəх зөвтə. Тигəд, энүнə [[арвадгачта рационал]] төгсөхаш эс гиҗ давтаврахаш. Бас, <math>\pi</math> [[трансцендентн тойг]] болдыг бəəнə, юн гихилə эн [[тойг]] [[заг]] [[зерг]] [[АлҗебрАлгебра|алҗебриналгебрин]] [[Тоолдлһн|тоолдлһна]] [[аш]] болдыг биш. Эн [[бəрмт]] 19 зунҗулан немшин математикин ик күцәвр болв.
 
[[Грисн келн|Грисн]] үг <math>\pi~</math> [[Җонс Уильям|Җонс]] ([[1706]]) математичнир мөр һарһадаг билə. 1737ч [[Эйлер Леонард|Эйлерин Леонардин]] күцәврин хөөн цуһар кергелҗəнə. Эн <math>\pi</math> үзгн темдеглелһан түрүн үзг [[Грисн келн|Грисн]] үг тугриглһан (περιφέρεια) үндүсләҗәнə.