Һалдан Бошгт хан

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Һалдан-Бошгт (мңһ. Галдан бошигт хаан) (1644-1697 он), 1671 җиләс Зүн һарин нутга хан, Эрднь-Баатр хун тәәҗин күн. Гелң болчкад, шагшавдан хәрү оркчкад, алсн ахиннь төлә өшәһинь авчкад, нутгин хан болв.

Заалһ[чиклх | править вики-текст]

Дегтр[чиклх | править вики-текст]

Шинҗллһнә[чиклх | править вики-текст]

  • Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М.