Цаг

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Ода 2014 җилин Үкр сарин 25, 21:50 (Делкән цаг)

Цаг - нег экн күңкллһнә болн бодьзүлһнә төр.


"http://xal.wikipedia.org/w/index.php?title=Цаг&oldid=69259" гидг халхас йовулсн