Завср

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Завср гидг бәәлһн тойгин олн тиим шинҗлгта: ямаран болв чигн хойр тойг завср нертә олн болад, ямаран болв чигн тойг тер хойр тойгин загт завсрд бәәдг.