Бәәлһн тойг

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Үүлмрин тойг (үлгүрлхд, 42 болн −23/129) болн җигтә тойг (үлгүрлхд, Пи) хамдан Бәәлһн тойг болдг бәәнә. Эс гихлә, Бәәлһн тойг чилш уга үүлмр (үлгүрлхд, 2.4871773339...) болхий. Эс гихлә, Бәәлһн тойг чилш уга һоодн цег болҗана.

Бәәлһн тойг чилш уга һоодн цег болҗана.